የአዲስ አበባ መስማት የተሳናቸው

የምልክት ቋንቋ   ዲቪዲ ምረቃ

የአዲሰ አበባ መካነየሱስ መስማት የተሳናቸው ኀብረት