የአለታ ወንዶ መስማት የተሳናቸው

አለታወንዶ መስማት የተሳናቸው

 

አለታወንዶ መስማት የተሳናቸው የመጽሐፍ ቅዱ

ስ ጥናት